Search

OFICINAS CENTRALES

Barcelona 
Avda de la Granvía, 179
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - ESPAÑA
Tel: +34 93 261 63 00
Tel: +34 900 504 671 
Fax: +34 93 261 63 20
informacion@acieroid.com

 

DELEGACIONES

Madrid
Avenida de Córdoba, 21 3ª 1A
28026 Madrid
Tel. +34 91 379 67 00
Tel: +34 900 504 671 
Fax +34 91 379 67 30
informacion@acieroid.com

 

ENLACES

www.bouygues-construction.com

 

Operaciones y mantenimiento.
Post venta y operaciones urgentes

Top
Tilers
Tilers

Til.lers

Acieroid ha dut a terme la rehabilitació de la façana de l’edifici destinat a oficines amb l’execució del nou mur cortina, incloent el desmuntatge del fibrociment allotjat en els perfils de forja, el revestiment de la marquesina en composite i la sectorització tallafocs en zones de forja, per obtenir la certificació LEED Silver.
Categoria: Oficines
Client/Propietat: Inmobiliaria Colonial, SA
Arquitecte: Diana Ribes
Província: Barcelona

Category: