Search

OFICINAS CENTRALES

Barcelona 
Avda de la Granvía, 179
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - ESPAÑA
Tel: +34 93 261 63 00
Tel: +34 900 504 671 
Fax: +34 93 261 63 20
informacion@acieroid.com

 

DELEGACIONES

Madrid
Avenida de Córdoba, 21 3ª 1A
28026 Madrid
Tel. +34 91 379 67 00
Tel: +34 900 504 671 
Fax +34 91 379 67 30
informacion@acieroid.com

 

ENLACES

www.bouygues-construction.com

 

Operaciones y mantenimiento.
Post venta y operaciones urgentes

Top

Què podem aportar

Ens definim com una empresa amb diverses especialitats, per la qual cosa podem acompanyar-te en diferents fases i aspectes del procés constructiu. El nostre fort se centra en l’enginyeria avançada i una oficina tècnica pròpia que acompanya al client durant tot el desenvolupament del projecte, per a:

Definir la solución técnica de la envolvente

Calcular la estructura ligera y optimizar el proyecto

Optimizar el gasto energético de la fachada y del edificio

Ejecutar con calidad y garantía diferentes partidas de la obra

Realizar un proyecto de desarrollo inmobiliario del sector no-residencial

Envolvents

Juntament amb els arquitectes, acompanyem als nostres clients durant el procés de definició de la pell de l’edifici. Treballem en el disseny de la solució constructiva, l’elecció dels materials, el càlcul de balanços energètics, en les propostes d’eco-variants, etc. Disposem d’un equip tècnic multidisciplinari per a aportar les solucions necessàries, desenvolupar estructures i envolvents estàndards, singulars, o fins i tot experimentals.

Estructures metàliques

Acieroid neix com una empresa especialitzada en tancaments metàl·lics. En el nostre equip tenim especialistes en el càlcul, disseny i optimització d’estructures metàl·liques.

Construcció i rehabilitació

A Acieroid duem a terme els projectes claus en mà en el sector no residencial. Tenim una àmplia experiència en la rehabilitació industrial, de façanes, rehabilitació energètica i integral d’edificis destinats a l’ús residencial, terciari, comercial, industrial o d’equipaments.

Operacions i manteniment

Realitzem anàlisi, reparació i manteniment del recinte en edificis de qualsevol tipus. Intervenim com a emergència en cas de deficiències en impermeabilització o perill per a l’estabilitat de cobertes i façanes. Oferim serveis de manteniment preventiu i de manteniment correctiu per al recinte.