Search

OFICINAS CENTRALES

Barcelona 
Avda de la Granvía, 179
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - ESPAÑA
Tel: +34 93 261 63 00
Tel: +34 900 504 671 
Fax: +34 93 261 63 20
informacion@acieroid.com

 

DELEGACIONES

Madrid
Avenida de Córdoba, 21 3ª 1A
28026 Madrid
Tel. +34 91 379 67 00
Tel: +34 900 504 671 
Fax +34 91 379 67 30
informacion@acieroid.com

 

ENLACES

www.bouygues-construction.com

 

Operaciones y mantenimiento.
Post venta y operaciones urgentes

Top

Aviso Legal

I-EMPRESA IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL

CIEROID, S.A. – Avda. de la Granvía, 179. 08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) – CIF A-28182392 – Teléfono 93 261 63 00 – correo: informacion@acieroid.es – Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Hoja B-261503, Folio 148, Tomo 35119″

 

ACIEROID, S.A. és l’empresa propietària d’aquesta web. Tret que expressament s’indiqui el contrari, la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial en els continguts li correspon.
 

ACIEROID, S.A. agraeix la seva visita a la seva pàgina web. La privacitat de la seva identitat i les seves dades seran tractades confidencialment d’acord amb la legislació vigent.
 

II.-CONDICIONS D’ÚS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos acceptats i l’ordre públic. Està prohibit utilitzar el nostre lloc web contra ACIEROID, S.A. o qualsevol tercer, així com l’ús que, de qualsevol forma, pugui causar perjudici o impedir el normal funcionament de la nostra pàgina web.
 

III.-SEGURETAT

ACIEROID, S.A. ha adoptat totes les mesures oportunes per protegir les dades recollides en el seu lloc web contra la manipulació, pèrdua o destrucció casual o deliberada, així com l’accés per part de persones no autoritzades. Aquestes mesures de seguretat estan contínuament optimitzades en paral·lel amb el desenvolupament tècnic.
 

IV.-MODIFICACIÓ UNILATERAL

ACIEROID, S.A. podrà modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i el disseny del lloc web, així com la modificació o eliminació, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del lloc web.
 

V.-DURACIÓ

La durada de la prestació del servei web és indefinida. Sense perjudici del que s’ha exposat anteriorment, ACIEROID, S.A. es reserva el dret d’interrompre, suspendre o interrompre la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que la integren.
 

VI.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació i disseny a la pàgina web d’ACIEROID, S.A. està protegida per les lleis de propietat intel·lectual. Tots aquests objectes no poden ser vàlidament i copiats legítimament ni distribuïts per l’ús comercial, ni poden ser modificats o inserits en altres pàgines web. El lloc web d’ACIEROID, S.A. també pot contenir imatges els drets d’autor dels quals pertanyen a terceres persones.
 

Llevat que s’indiqui el contrari, totes les marques registrades mostrades al lloc web d’ACIEROID, S.A. són marques registrades d’ACIEROID, S.A., incloent logos i emblemes corporatius.

 

L’accés a aquest lloc web i els seus continguts no atorga a l’usuari cap dret, concessió o llicència a la propietat intel·lectual relativa a ACIEROID, S.A. En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha hagut una vulneració dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar-ho a ACIEROID, S.A. indicant:

 

 • Dades personals de l’interessat que té els drets presumptament infrintat. Si la denúncia és presentada per un tercer diferent de l’interessat, s’ha d’indicar la representació amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva localització en el lloc web.
 • Acreditació dels drets de propietat intel·lectual esmentats.
 • – Declaració expressa en la qual l’interessat és responsable de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
 • La legitimació dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts subministrats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

 

VII.-ENLLAÇOS (LINKS)

Aquest lloc web pot oferir diferents enllaços a altres llocs web de tercers, el contingut dels quals pot variar, ràpidament, per les característiques d’Internet. Per tant, ACIEROID no es responsabilitza de la informació, serveis i continguts en general d’aquests llocs web de tercers.

Qualsevol pàgina externa accessible des de la pàgina ACIEROID és independent i ACIEROID no té cap control sobre el contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç a qualsevol altra pàgina que no sigui ACIEROID no implica que ACIEROID recolza ni accepta cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que ACIEROID tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es refereixen aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot danyar els béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb diligència necessari eliminar o deshabilitar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

 

VIII.-ÈTICA I RESPONSABILITAT DE L’USUARI DE LA PÀGINA WEB CORPORATIVA

ACIEROID no serà responsable en cap cas de l’ús de la pàgina web corporativa realitzada per l’usuari. L’usuari s’abstindrà de realitzar qualsevol conducta en l’ús del web corporatiu o dels recursos posats a la seva disposició que vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial d’ ACIEROID o de tercers, que violi o transgressi l’honor , la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícites o davant la moral i en tot cas deixaran indemne a ACIEROID contra qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de realitzar per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, desableabilitat o dany de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a ACIEROID, així com la introducció o difusió a la xarxa de programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que provoqui o pugui causar qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, al sistema o a l’equip de terceres persones.

 

IX.-GARANTIES DE CONTINGUT

Tota la informació facilitada per ACIEROID, S.A., tal com figura a la web, es presta com a informació orientativa, tan precisa i actualitzada com sigui possible, però sense cap garantia, ja sigui implícita o explícita. Aquests continguts, tot i que inicialment es considerin correctes, podrien contenir errors o imprecisions, per la qual cosa us convidem a contactar amb ACIEROID, S.A. ACIEROID, S.A. no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causa de:

 

 • no disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La falta d’utilitat, adequació o validesa dels seus serveis o continguts per satisfer les necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • La existencia de virus, programas maL’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió per part dels usuaris dels continguts.
 • Ús il·lícit, negligent o fraudulent, contrari a la bona fe, usos acceptats o ordre públic.
 • Incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

 

X.-LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola, essent exclusivament competent els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. Tota informació i documentació disponible en català en aquest lloc web té una finalitat informativa. En cas de discrepàncies entre la versió catalana i la versió original en castellà, la versió original és la que preval..